Üyelik Sözleşmesi

Madde 1

TARAFLAR

 

Bu sözleşme; Adresi  Cevizli Mahallesi Ayancık Sokak No:9/1 Cevizli Kartal İstanbul ile www.asansorteklifi.com  isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

Madde 2

KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, www.asansorteklifi.com adlı internet sitesi reklam alanlarında kendi reklamlarını yayınlamak isteyen şahıs ya da firmaların www.asansorteklifi.com ile karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3

Promo&Aajans Hizmetleri  ‘NİN SORUMLULUKLARI

 

3.1. Promo&Aajans Hizmetleri  , www.asansorteklifi.com isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına/kurallarına bağlı kalarak, MÜŞTERİ ‘ye ait reklam yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

 

Promo&Aajans Hizmetleri  , iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Promo&Aajans Hizmetleri  ‘nin elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, Promo&Aajans Hizmetleri  ‘ni sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.2. Promo&Aajans Hizmetleri  nin sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ ‘ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Promo&Aajans Hizmetleri  ‘ne ödenmiş olması şartına bağlıdır.

 

3.3. Asansörcüler sitesi isimli internet sitesinin amacı, asansör sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Promo&Aajans Hizmetleri  ‘ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Promo&Aajans Hizmetleri  ‘nin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

Madde 4

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. MÜŞTERİ, Promo&Aajans Hizmetleri  ‘nin sahibi olduğu asansor.co internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi hizmetin ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle Promo&Aajans Hizmetleri  ödemesi gerekmektedir.

 

4.2. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. MÜŞTERİ, asansorteklifi.com adlı sitenin her hangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Aksi taktirde Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ ‘ye rücu edilir.

 

4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktir de Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ ‘ye rücu edilir.

 

4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ ‘ye rücu edilir.

 

4.6. MÜŞTERİ, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Promo&Aajans Hizmetleri  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.7. Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ ‘ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. MÜŞTERİ iş bu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Promo&Aajans Hizmetleri  ‘nin sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

 

4.8. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Promo&Aajans Hizmetleri  kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

 

4.9. Promo&Aajans Hizmetleri  , MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Promo&Aajans Hizmetleri  ‘n den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.10. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin MÜŞTERİ ‘ye karşı iş bu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

4.11. Promo&Aajans Hizmetleri  , MÜŞTERİ ‘nin sistemi iş bu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ ‘yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Promo&Aajans Hizmetleri  işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

4.12. MÜŞTERİ asansorteklifi.com adlı sitede yayınlamak istediği reklamı (resim, logo, ilan, flaş v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlatma hizmetini Promo&Aajans Hizmetleri  ‘n den istemesi durumunda hazırlama bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Promo&Aajans Hizmetleri  ‘ne ödenmiş olması şartına bağlıdır.

 

4.13. MÜŞTERİ, Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin reklam hzimetinden faydalandığı süre içinde asansor.co üyelik süresi sona ermesi durumunda üyelik süresini uzatmazsa yayında olan reklamı da asansorteklifi.com üyesi olmayan firmalar asansorteklifi.com sitesinde reklam veremez ilkesinde dolayı üyelik süresi sonunda yayından kaldırılır. Reklam veren firmalar bu hükmü reklam başlangıç tarihinden itibaren kabul eder.

 

4.14. MÜŞTERİ, Promo&Aajans Hizmetleri  ’nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren iş bu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

× WhatsApp Hemen Destek